tree-silhouetteUnifob AS er et forskningsselskap med over 500 høyt kvalifiserte medarbeidere fra 30 nasjoner verden over. Selskapet har en omsetning på 450 millioner, og er inndelt i 9 fagavdelinger. Hver avdeling ledes av en forskningsdirektør. Unifob driver forskning og utvikling innen helse, språk- og informasjonsteknologi, marinbiologi, miljø, klima, petroleum og samfunn.